Ann

Stefan

Om Hanksville och oss

Det finns belägg för att Hanksville Farm har funnits som gård sedan 1918. Namnet på gården var Tygebo och familjen som bodde här hette Tykesson. Samma familj arrenderade och brukade gården fram till 90-talet. Nästan 40 hektar mark som många personer fick sin försörjning från, många fler än när gården hade styckats av under 90-talet. Då var det nätt och jämt tillräckligt för en person.

1994 köptes gården av NMCO, en countrymusikklubb som även sände radio här fram till 2002. Det var musikklubben som ändrade namnet till Hanksville Farm. Entusiasterna från Yamaha Custom Club som sedan tog över gården såg ingen anledning att ändra namnet.
Idag har gården etablerat sig som en naturlig mötesplats, i huvudsak för folk med motorcyklar som intresse, men även för andra.

Vi som driver Hanksville nu, deltog även under de tio år som gården ägdes av YCC, kommer att fortsätta att skydda och utveckla Farmen.

Vår förhoppning är att göra Hanksville Farm känt som en mötesplats, för såväl långväga gäster som besökare från närliggande platser. Du ska känna dig välkommen antingen du bara kommer hit på en fika eller väljer att stanna här några dagar.

Välkomna!
Ann och Stefan